predmet Klavír
Všetky informácie na jednom mieste. Slúžia na interné potreby pre žiakov a záujemcov o tieto informácie. Stránka nie je oficiálnou stránkou žiadnej ZUŠ. Bola vytvorená na uľahčenie interakcie vo výučbe predmetu Hra na klavíri. 
 
 
 
 

??#Kritéria hodnotenia žiaka klavíra na ZUŠ 

kontakt: +421 (0)907 597 995 e-mail: alexandra.schmidtova@zussnv.sk  ©PhDr.Alexandra Schmidtová, PhD.