AKO sa prihlásiť na ONLINE teóriu?

POSTUP:

Upozornenie: ak sa žiak nemôže pripojiť na online hodinu, rodič musí cez izuš napísať ospravedlnenku. Úlohy budú aj na webe pri ročníkoch. Žiak ich môže posielať mailom ako minulý rok, alebo v čase hudobného nástroja (alebo podľa dohody) doniesť osobne ukázať do mojej triedy, prípadne si dohodnúť čas..

1. Postup pre počítače - odporúčané

Otvoríte cez funkčný webový prehliadač (chrome, firefox..) stránku "gmail.com"
Prihlásite sa do účtu žiaka v tvare buď:
a) meno.priezvisko@zussnv.sk (len pre žiakov ZUŠ SNV Fabiniho 1)
b) ??? @gmail.com (hocikto s mailom gmail.com)

alebo

Heslo do “zussnv.sk” by ste si mali pamätať z minulého roku, noví žiaci ho dostali nedávno. Nalogujte sa do mailu prosím ešte PRED začiatkom online vyučovania.

1. Postup pre tablety a mobily

Otvoríte aplikáciu “google meet” 
Aplikácia Google Meet 
Prihlásite sa do účtu žiaka v tvare buď:
a) meno.priezvisko@zussnv.sk (len pre žiakov ZUŠ SNV Fabiniho 1)
b) ??? @gmail.com (hocikto s mailom gmail.com)
Ináč sa tam prihlásiť nedá

xxx


xxx

xxx

alebo

xxx

Heslo do “zussnv.sk” by ste si mali pamätať z minulého roku, noví žiaci ho dostali nedávno. Nalogujte sa do mailu prosím ešte PRED začiatkom online vyučovania.
 kontakt: +421 (0)907 597 995 e-mail: alexandra.schmidtova@zussnv.sk ©PhDr.Alexandra Schmidtová, PhD.