Hudobná teória 7. ročník (3/2/I.) - kúpiť učebnicu - úlohy nižšie

Výučba teórie - od 9.3.2022 iba PREZENČNE! -pondelok o 17:10 - 18:20   
ROK 2022:
Ďalšie ÚLOHY:
Aktuálne prebiehajú absolventské testy
ÚLOHA NA 2. až 4.týždeň - 10.1.2022-30.1.2022
Pripraviť sa na test z Hudobnej náuky, ktorý sa presúva na neurčito (podľa epidemiologického vývoja)
Otázky na test (už funkčný link) >> ODKAZ

Vypracované otázky z: Sonátová forma 2/5, sonátový cyklus 5/5 a hudobné formy 1/8 >> ODKAZ 

Test sa teda presúva na neurčito. Budú sa ťahať 3 okruhy a na čistý A4 papier písať odpovede.
ROK 2021:
2021/2022 - výučba prebieha - od 44. týždňa tj. 2.11.2021 DIŠTANČNE - online  POSTUP PRIHLÁSENIA - klikni

LINK - VIDEOHOVOR: 7.ročník teória - https://meet.google.com/qtc-jdcr-nna ❗️NIE JE ONLINE 20.12.2021 ❗️

 pondelky od 2. 11. · 17:10 – 18:20


Pripojovacie údaje Google Meet

Pripojiť sa dá len cez mail s koncovkou “gmail.com” alebo žiacky mail s koncovkou “zussnv.sk”, pozrite aj POSTUP

Stiahnite si do mobilov aplikáciu "Genius Scan" a materiály posielajte oskenované a kvalitné. Treba v nej upraviť rozmer, otočiť, a vybrať najlepšiu kvalitu obrázka- sú na výber 4 možnosti
ÚLOHA NA 51 až 1. TÝŽDEŇ - 20.12.2021-9.1.2022
??vianočná úloha ❄️❄️❄️
A je tu ďalší zo série Vianočných koncertov, pohodlne sa usaďte a popozerajte-popočúvajte. Prajem vám požehnané a pokojné Vianočné sviatky. Mám vás rada ?
 :> https://youtu.be/Y8HMYxhF5qI
ÚLOHA NA 50. TÝŽDEŇ - 13.12.2021-19.12.2021
Dokončená príprava na druhý absolventský test, predbežný termín 24.1. alebo 31.1 (ak nebudú polročné prázdniny). Účasť na všetkých 4 testoch povinná.
Úloha:
Do 9.1.2022 mi pošlete mailom vypracované okruhy 1, 2 a 3, ktoré nie sú vypracované vo videách.
Ostatné okruhy sa stačí naučiť podľa videí a poznámok z vyučovacích hodín
Materiály:
Otázky a okruhy sú na tomto linku, vytlačte si ich prosím do ďalšej hodiny: >> OTÁZKY
Prebrali sme ôsmu otázku. Odpovede sú v nasledujúcom videu: https://youtu.be/TkFvLW5YyA8
ÚLOHA NA 49. TÝŽDEŇ - 6.12.2021-12.12.2021
Príprava na druhý absolventský test, predbežný termín 24.1. alebo 31.1 (ak nebudú polročné prázdniny). Účasť na všetkých 4 testoch povinná.
Materiály:
Otázky a okruhy sú na tomto linku, vytlačte si ich prosím do ďalšej hodiny: >> OTÁZKY
Prebrali sme šiestu a siedmu otázku. Odpovede sú v nasledujúcich dvoch videách:
https://youtu.be/i_G01IncUGY
https://youtu.be/_-KX0srXKzE
ÚLOHA NA 48. TÝŽDEŇ - 29.11.2021-5.12.2021
Príprava na druhý absolventský test, predbežný termín 24.1. alebo 31.1 (ak nebudú polročné prázdniny). Účasť na všetkých 4 testoch povinná.
Materiály:
Otázky a okruhy sú na tomto linku, vytlačte si ich prosím do ďalšej hodiny: >> OTÁZKY
Prebrali sme tretiu a štvrtú otázku. Odpovede sú v nasledujúcich dvoch videách:
https://youtu.be/bsGZzuHJehk
https://youtu.be/aIdZ779LG-A
ÚLOHA NA 47. TÝŽDEŇ - 22.11.2021-28.11.2021
Dňa 22.11. 2021 prebiehala online Prvá absolventská písomná práca.
ÚLOHA NA 46. TÝŽDEŇ - 15.11.2021-21.11.2021
Dňa 22.11. 2021 je prvý absolvenský test z hudobnej teórie - nôt. Bude online. Je potrebné sa včas prihlásiť, mať nachystaný notový zošit, aspoň 2 ceruzy zastrúhané, tvrdé nie mäkké a gumu. Musí byť vidieť na stôl na ktorom budete písať. Bude sa zdieľať obrazovka s príkladmi, ktoré budete musieť rýchlo opísať a následne vypracovať. Písomka bude prebiehať v čase 17:15 až 18:15. Potom po vypnutí kamier mi musíte najneskôr do 18:35 odoslať z vášho školského mailu na môj mail vypracovaný test. Kto sa neskôr pripojí, nestihne zadanie a stratí body. Kto nestihne odoslať, test neplatný.
V prípade nepripojenia sa bude musieť test napísať individuálne v mojej triede, po dohode na termíne. Najneskôr do konca novembra. Test bude iný, ťažší, viac príkladov za ten istý čas. Čiže - neodporúčam..
Absolvenstké testy z teórie sú povinné, kto ich neabsolvuje alebo neurobí aspoň na známku "3", nepostupuje do ďalšieho - posledného - ročníka prvého stupňa a predčasne ukončuje ZUŠ. Také je nariadenie Ministerstva školstva.
Okruhy sú nižšie.
Súčasťou testu je aj transponovanie piesne Sedemdesiat sukien mala, vytlačte si teda nasledujúcu prílohu, budete podľa nej transponovať. Nie je povolená iná predloha. Na začiatku testu mi to ukážete vytlačené. Kto nebude mať, stráca body.

kamery - zvuk aj obraz - musia byť po celý čas zapnuté ! inak - test neplatný
Stiahnite si do mobilov aplikáciu "Genius Scan" a absolventský test aj nasledujúce úlohy budete posielať oskenované a kvalitné, nieže ledva vidím, lúštim čo tam je..hore nohami ? ? 
Držíme palce :)))
..všetky zmenšene septakordy:Dominantné septakordy - krížikové:

Úloha na 45. týždeň - 8.11.2021-14.11.2021
Úloha: 4 takty v 4/2 (štvorpolovom) takte a zm.7 a obraty od tónu “es” a “a”.
Prípravana absolventskú písomnú prácu z “nôt” - dobratie učiva: ZM.7 a obraty, rytmické cvičenia (okruhy testu nižšie)
Zmenšené septakordy alebo "zm.7" (alebo aj po starom VII.7) je septakord, ktorý sa tvorí z harmonickej molovej stupnice na jej siedmom stupni (pol tón smerom nadol). Čiže napr. v a mol je to tón "gis", v e mol "fis", v h mol "ais", fis mol "eis"...d mol "cis", g mol "fis" atď. Na tomto tóne sa potom postavia ešte tri tercie a pridá sa predznamenanie príslušnej stupnice. Výsledok je rovnaký aj pre durovú stupnicu. Tj. napr. "napíš zm.7 v H dur" tak vlastne výsledok bude ten istý ako pri h mol. Proste rovnaký akord pre obe stupnice, v tomto prípade "ais-cis-e-g"
Úloha na 44. týždeň - 1.11.2021-7.11.2021
v čase online hodiny - pondelok  1.11.2021 - bol sviatok, takže úloha na tento týždeň je: opakovanie učiva
xxx
V 45. týždni bude príprava na prvý absolventský test z hudobnej teórie: Noty. Písomka obsahuje nasledujúce (výber z): všetky noty v husľovom a basovom kľúči, všetky intervaly, všetky kvintakordy T5, T6, T64 (90), všetky stupnice (30) aj poltóny, všetky dur-mol-zv.-zm. (60), všetky D7 a obraty (30x4=120), Zm7, a obraty (30x4=120), transpozícia piesne Sedemdesiat sukien mala vo všetkých stupniciach (15), rytmické cvičenia (v takte štvrťovom, osminovom alebo polovom)
Úloha na 42.týždeň: zopakovať stupnice všetky (napísať s posuvkami), dur-mol-zv.-zm, D7 a obraty, intervaly. Bude krátka previerka
Doposiaľ prebraté učivo - po stranu 19 a kapitolu 9 - VEDIEŤ
Úloha na 43.týždeň: Transpozícia piesne Sedemdesiat sukien mala vo všetkých durových stupniciach (15). Pomôcka: učebnica 4. ročník strana 66. POZOR: Transpozícia je s POSUVKAMI (nie predznamenaním ako v knihe) !!
 kontakt: +421 (0)907 597 995 e-mail: alexandra.schmidtova@zussnv.sk  ©PhDr.Alexandra Schmidtová, PhD.