Hudobná teória 7. ročník

2021/2022 - výučba prebieha zatiaľ prezenčne
Úloha na 42.týždeň: zopakovať stupnice všetky (napísať s posuvkami), dur-mol-zv.-zm, D7 a obraty, intervaly. Bude krátka previerka
Doposiaľ prebraté učivo - po stranu 19 a kapitolu 9 - VEDIEŤ
Úloha na 43.týždeň: Transpozícia piesne Sedemdesiat sukien mala vo všetkých durových stupniciach (15). Pomôcka: učebnica 4. ročník strana 66. POZOR: Transpozícia je s POSUVKAMI (nie predznamenaním ako v knihe) !!
v 44. týždni bude príprava na prvý absolventský test z hudobnej teórie: Noty. Písomka obsahuje nasledujúce (výber z): všetky noty v husľovom a basovom kľúči, všetky intervaly, všetky kvintakordy T5, T6, T64 (90), všetky stupnice (30) aj poltóny, všetky dur-mol-zv.-zm. (60), všetky D7 a obraty (30x4=120), transpozícia piesne Sedemdesiat sukien mala vo všetkých stupniciach (15).


kontakt: +421 (0)907 597 995 e-mail: alexandra.schmidtova@zussnv.sk  ©PhDr.Alexandra Schmidtová, PhD.