Hudobná teória 6. ročník (2/2/I.) - kúpiť učebnicu - úlohy nižšie

AKTUÁLNE - od 28.3.2022 teória pokračuje PREZENČNE podľa rozvrhu zo septembra - štvrtky · 16:45 - 17:55

ROK 2022: Čoskoro doplním všetko, až do konca školského roka - zatiaľ je po stranu 71
Téma vyučovacej hodiny:  Bedřich Smetana (Moja vlasť), Antonín Dvořák (Novosvetská), Zdeněk Fibich, Ján Levoslav Bella, učebnica strana 68 až 71
Bedřich Smetana: cyklus symfonických básní Má vlast s časťami (vedieť): Vyšehrad, Vltava, Šárka, Z českých luhu a háju, Tábor, Blaník = Symfónia aj video nižšie trvá hodinu a pol, tak si to prípadne pustite na záver, ostatné ukážky sú kratšie.
Je potrebné si ich vypočuť všetky, jednak to patrí k všeobecnému vzdelaniu a budete to mať aj budúci rok na absolventskom teste z hudobných ukážok (všetky nižšie uvedené):
https://youtu.be/pq2RnHH6tJo
Bedřich Smetana: Vltava z cyklu symfonických básní Má vlast - úprava pre harfu (11:11) :
https://youtu.be/TnYCW8eWqQo
Antonín Dvořák - Symfónia č. 9 Novosvetská, 2. časť Largo: sólo anglický roh od 50 sekundy (8:59) :
https://youtu.be/h3o5RzHGsp4
Antonín Dvořák - Symfónia č. 9 Novosvetská, záverečná časť (3:04):
https://youtu.be/P_1N6_O254g 
Zdeněk Fibich: POÉM (2: 32):
https://youtu.be/dgp_ZGPL5oo
Slávny Fibichov: Poém v úprave pre husle a klavír (5:01):
https://youtu.be/t1a6egXPqgA 

X X X

Téma vyučovacej hodiny:  Franz Liszt, Gustav Mahler, učebnica strana 66 a 67
Prepíšte do zošita poznámky zo strany 66 a 67 krasopisne, naučte sa život a dielo oboch významných skladateľov romantizmu a popri tom si vypočujte nasledujúce ukážky a sledujte v knižke začiatok podľa napísaných nôt 
Gustav Mahler - 3. symfónia, 3. časť - 5:33 - https://youtu.be/FehMguFoug0
Franz (Ferenc) Liszt - Sen lásky - 4:49 - https://youtu.be/MBOa-2b4uQQ
koncertné prevedenie LIVE - to isté (Sen lásky), ale v podaní Kissina ? 4:36 - https://youtu.be/XsxDH4HcOWA
Kult virtuozity u F. Liszta v skladbe La Campanella (hrá E.Kissin) - veľmi ťažká skladba: https://youtu.be/M0U73NRSIkw 

X X X

Téma vyučovacej hodiny: Carl Maria von Weber, Hector Berlioz, Felix Mendelssohn-Bartholdy, kapitola 70-72, strana 64 a 65

 

 Úloha: prepísať poznámky z obidvoch strán do zošita a popri tom si vypočujete hudobné ukážky. Dve z nich sú aj v knihe ako notové ukážky. 
Carl Maria von Weber - predohra k opere Čarostrelec - topka (9 minút)? https://youtu.be/V9iaX9wWni4
Hector Berlioz - Fantastická symfónia, 2.časť - Na plese (valčík) ??- ukážka https://youtu.be/Ci9lUsWusX4
Felix Mendelssohn-Bartholdy: Svadobný pochod (Sen noci svätojánskej) - ukážka https://youtu.be/0Oo4z37OUEI
- pre klavír známe Piesne bez slov, toto je číslo 1: https://youtu.be/RIU70B6K7Ls

   X X X

Téma vyučovacej hodiny: Vokálno-inštrumentálna hudba, Melodráma, Skladatelia, učebnica strana 59-61, kapitoly 67-69
Úlohy: TEST 
a) vymenuj 4 vokálno-inštrumentálne druhy romantizmu:
b) aké využitie mala v romantizme omša?
c) opíš hudobný druh romantizmu - melodrámu:
d) napíš troch skladateľov melodrámy
e) popíš tzv. národné školy
f) Mocná hŕstka (Magučaja kučka) sa o čo usilovala a kde?
g) prepíš tabuľku so skladateľmi: raného romantizmu, novoromantizmu (o čom bol), klasicko-romantickej syntézy (o čom bola), neskorého romantizmu
h) prepíš tabuľku so skladateľmi národných škôl
Nádherný husľový koncert fínskeho skladateľa Jeana Sibeliusa -▶️ https://youtu.be/J0w0t4Qn6LY - hudba severských národov ⬅️ TOPKA

X X X

Téma vyučovacej hodiny: 
Tvorba pre klavír: Capriccio, Nocturno, Pieseň bez slov, Prelúdium a Impromptu, učebnica strana 59-61, kapitoly 61-66

 

Pri učení si vypočuj nasledujúce hudobné ukážky:
F. Chopin: Etuda pre klavír op. 10 č. 3 E dur (hrá E. Kissin): https://youtu.be/bwXvroy1FS0
N. Paganini: 24 sólo capriccií pre husle op. 1 - Capriccio a mol č. 24 (hrá David Garrett): https://youtu.be/CjDz-r65xUU
F. Chopin: Nocturno č. 2 op. 9 hrá (E. Kissin): https://youtu.be/XXMpznTrQdg
F. Mendelssohn-Bartholdy: Piesne bez slov op. 62 č. 6: https://youtu.be/l3A25k8Gx7g
F. Chopin: Prelúdium Des dur č. 15 op. 28: https://youtu.be/C6_xSIblNHY
  Téma vyučovacej hodiny: Učebnica 6. ročník - Kapitola 55 a ž 60:  Skladatelia a hudba v období romantizmu (budúci rok absolventská otázka)

      

   

Piotr Iljič Čajkovskij: Koncert pre klavír a orchester č.1 b mol, 1. časť (hrá Martha Archerich): https://youtu.be/ItSJ_woWnmk
Edvard Hagerup Grieg: Koncert pre klavír a orchester a mol, 1. časť (téma v orchestri 0:20 minúta) - krátka ukážka, hrá Jevgenij Kissin: https://www.youtube.com/watch?v=egzOy8Fv1FI
..a teraz celý koncert v podaní mladého Alexandra Malofeeva: https://www.youtube.com/watch?v=9VwFXXely-Y
Antonín Dvořák: Sláčikové kvarteto F dur Americké, 3. časť: https://www.youtube.com/watch?v=_VkvckDMfOU


Téma vyučovacej hodiny: Učebnica 6. ročník - Kapitola 45-51 Klasicizmus 
TEST je na tomto linku: >> TU a TU (z kapitoly 46 vypracuj otázky sám..)
ÚLOHA NA 6.týždeň - 7.2.2022-13.2.2022
Učebnica 6. ročník - Kapitoly 34-44 BAROK - TEST
Úloha je na tomto linku: >> Kapitoly 34 až 44
ÚLOHA NA 4-5.týždeň - 24.1.2022-6.2.2022
Učebnica 6. ročník - Kapitoly 28-33 - Hudba v období renesancie a Madrigal, Moteto, Omša, Palestrina, Lasso
Strana: 28, 29, 30, 31, 32 a 33
 Vypracuj tento test: >>
Popri tom si vypočujte nasledujúce hudobné ukážky, ktoré súvisia s preberaným učivom:
1. s.31 - PALESTRINA: Missa Papae Marcelli: Agnus Dei - posledná časť omše, ktorou zachránil Paletrina hudbu, príklad na 6 hlasú vokálnu polyfóniu:
  2. s. 31 - Celá (tá istá) omša PALESTRINU s časťami: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus (Benedictus) a Agnus Dei (tieto časti omše treba vedieť naspamäť..):
https://youtu.be/BRfF7W4El60
3. Orlando di LASSO: Madrigál "Echo" - https://youtu.be/RP_z-6WrCiI
Renesancia - pokračovanie
Hudobné ukážky:
https://youtu.be/fg63WDu-s5Q Orlando di LASSO-Chanson Bonjour - ukážka v knihe str. 33
https://youtu.be/BRfF7W4El60 Giovanni Pierluigi da PALESTRINA-Missa Papae Marcelli - ukážka v knihe str. 31
https://youtu.be/HYCqx30_NDA Claudio MONTEVERDI - Madrigal: Lamento d'Arianna (Adrianin plač)

TECHNICKÉ OTÁZKY:
1. Výborná je mobilná aplikáca "Genius Scan" a skenuje ozaj kvalitne a rýchlo a zasielané úlohy sú čitateľné
2. Ak sa nedá video spustiť, je potrebné sa odhlásiť z účtu "zussnv.sk" v googli (mail)
2021/2022 - výučba prebiehala - od 44. týždňa tj. 2.11.2021 do 16.1.2021DIŠTANČNE - online  POSTUP PRIHLÁSENIA - klikni

LINK - VIDEOHOVOR: 6.ročník teória - https://meet.google.com/qtc-jdcr-nna  štvrtky od 2.11. · 16:45 - 17:55

Pripojovacie údaje Google Meet 

Pripojiť sa dá len cez mail s koncovkou “gmail.com” alebo žiacky mail s koncovkou “zussnv.sk”, pozrite aj POSTUP
ÚLOHA NA 51 až 1. TÝŽDEŇ - 20.12.2021-9.1.2022
🎄🎁 vianočná úloha ❄️❄️❄️
A je tu ďalší zo série Vianočných koncertov, pohodlne sa usaďte a popozerajte-popočúvajte. Prajem vám požehnané a pokojné Vianočné sviatky. Mám vás rada 💝
 :> https://youtu.be/Y8HMYxhF5qI
ÚLOHA NA 50. TÝŽDEŇ - 13.12.2021-19.12.2021 - ešte pribudne jedna "vianočná" úloha ❄️❄️❄️
Kapitola 27 - Hudobné nástroje
Úloha: prepíšte do zošita "Transponujúce hudobné nástroje" - celý rámček zo strany 27. Podľa neho odpovedzte na nasledujúcu otázku: Ako bude znieť tón "c1" a "fis1" vo všetkých transponujúcich nástrojoch? (je ich 8 v rámčeku). Porozmýšľa, porátaj poriadne a odpovede pošli ☃️

Ako sa tvoria spodné intervaly? Je to jednoduché: Malá tercia nadol (nižšie) je v.6 nahor. Čistá kvinta nadol (nižšie) je č.4 nahor. Veľká sexta nadol (nižšie) je m.3 nahor. Veľká nóna je vlastne v.2 a to sú dva poltóny a je jedno či nahor alebo nadol. Tak som zvedavá ako viete intervaly ;)
ÚLOHA NA 49. TÝŽDEŇ - 6.12.2021-12.12.2021
ÚLOHY MI POSIELAJTE OSKENOVANÉ PODĽA INŠTRUKCIÍ VYSŠIE ! ! ! žiadne rýchlokvasky pofotené !
Kapitola 26 - Hudobné názvoslovie a pojmy.
Naučte sa talianske aj anglické názvy. Keďže písomka je komplikovaná takto online, tak úloha bude, že celú stranu prepíšete do zošita :)
Tiež kadenciu v stupnici D dur v oktávovej (8) polohe a prísnom (úzkom) spoji.
Skontrolujte si aj transpozíciu z minula - Sedemdesiat o chvíľu

 

ÚLOHA NA 48. TÝŽDEŇ - 29.11.2021-5.12.2021
Téma Transpozícia, kap. 25
Pretransponuj pieseň 1. Anička dušička do stupnice f mol s posuvkami, 2. Sedemdesiat sukien mala do E dur s predznamenaním. Oskenuj a pošli.


ÚLOHA NA 47. TÝŽDEŇ - 22.11.2021-28.11.2021
Kapitola 21 - Kadencia. Úloha - napísať v prísnom spoji v terciovej, kvintovej a oktávovej polohy kadenciu zo všetkých durových stupníc. Spolu 15x3= 45 kadencií.
Podľa nasledujúceho  vzoru:
Vzhľadom na náročnosť témy stačí kvintovová poloha, tj. 15 kadencií (nateraz..)

ÚLOHA NA 46. TÝŽDEŇ - 15.11.2021-21.11.2021
Kapitola 19 a 20 - Hlavné a vedľajšie kvintakordy, s. 20 a 21. Úloha - napísať od všetkých 30 stupníc - (nižšie) - zatiaľ som stihla napísať všetky durové, skontrolujte si, neopisujte! :)

Úloha na 45. týždeň - 8.11.2021-14.11.2021
Kapitola 15-18 - Obraty dur a mol kvintakordov a dur-mol-zv.-zm. kvintakordy .
Po prvé: 1. Vypracovať do knižky ceruzkou každý akord - podpísať aký je. Skontroluj podľa obrázkov nižšie a PRESNE oprav, lebo tak sa to zapisuje správne.

    

Po druhé: 2. podľa videa prepísať zaradom všetky kvintakordy - dur, mol, zv., zm. a vedieť ich: https://youtu.be/PN_GBW6rpxQ
Úloha na 44. týždeň - 1.11.2021-7.11.2021
vedieť :)
Úloha na 42. týždeň:
Obraty septakordov a hlavné harmonické funkcie, kap.19 a 24
Úloha na 41. týždeň:
Stredoveké stupnice (prepísať túto poučku, podľa nej vedieť napísať od rôznych tónov) -
Dominantný septakord (D7) kap.22: prepísať + vedieť utvoriť z DUROVÝCH stupníc D7(molové nabudúce)-
 kontakt: +421 (0)907 597 995 e-mail: alexandra.schmidtova@zussnv.sk  ©PhDr.Alexandra Schmidtová, PhD.