Hudobná teória 6. ročník

2021/2022 - výučba prebieha zatiaľ prezenčne
Úlohy z minulého školského roku
Úloha na 41. týždeň:
Stredoveké stupnice (prepísať túto poučku, podľa nej vedieť napísať od rôznych tónov) -
Dominantný septakord (D7) kap.22: prepísať + vedieť utvoriť z DUROVÝCH stupníc D7(molové nabudúce)-

 

kontakt: +421 (0)907 597 995 e-mail: alexandra.schmidtova@zussnv.sk  ©PhDr.Alexandra Schmidtová, PhD.