Hudobná teória 4. ročník

2021/2022 - výučba prebieha zatiaľ prezenčne
Úlohy z minulého školského roku
Úloha z 41. týždňa: 1. strana 30 a 31 prečítať a vedieť, 2. kapitola 5 skúšam vymenovať zaradom krížiky a durové stupnice s krížikami


Úloha z 42. týždňa: kapitoly 6-8, nabudúce 9 a 10. Vedieť napísať durové stupnice s krížikami a akord T5 (8 stupníc) - previerka
kontakt: +421 (0)907 597 995 e-mail: alexandra.schmidtova@zussnv.sk  ©PhDr.Alexandra Schmidtová, PhD.