Hudobná teória 1. ročník + učebnica kúpiť - učebnica pdf - úlohy nižšie

Kapitola 29 - Noty malé g, malé a, malé h a opakovanie nôt od c1 po g2
Prepíšte do knižky presne podľa vzoru z prílohy nižšie a naučte sa 3 nové noty.
Potom napíšte správne tie noty aj do notového zošita, do celého riadka ceruzou, tak, aby ste ich už vedeli písať stále - podľa prílohy nižšie.

Kapitola 19-21
Vypracuj kapitolu 19 až 21 do knižky ceruzkou. Nauč sa hlavne noty od c1 po g2. Potom si skontroluj podľa obrázkov dole. Úlohy mi posielať nemusíte, ale majte ich urobené a pripravené na kontrolu. Na online hodine mi ich ukážete na kameru :)
NOTU "f" je potrebné písať na hudobnej malým PÍSANÝM písmenkom "f" ako je v prílohe

 

Kapitola 17 - Sláčikové hudobné nástroje - úloha je veľmi jednoduchá: napísať do knižky ceruzou sláčikové nástroje a vedieť ich správne vysloviť v správnom poradí naspamäť. Posielať ju tentoraz nemusíte, budem kontrolovať a skúšať na hodine. S veľkou pravdepodobnosťou hodina v stredu odpadá. Viac podrobností budem vedieť neskôr. Skúste si prosím tí stredňajší zariadiť online hodinu hudobného nástroja na iný termín v týždni, veľmi pekne ďakujem.

pracovné listy (rozklikni)

 

 

Kapitola 16 je vysvetlená v nasledujúcom videu, ale najprv si ju vypracujte sami a podľa videa len skontrolujte 😉: https://youtu.be/ER72tsvwyYE 
Domáca úloha:
Domáca úloha: knižka kapitoly 14, 15 a 18. Vypracovať kapitolu 15 - skontrolovať podľa videa, vedieť vytlieskať a vedieť dynamické označenia kap. 14 a 18
Kapitola 15 je vysvetlená v nasledujúcom videu: https://youtu.be/-tOUz-V71yU

Domáca úloha na tento týždeň je Kapitola 10. a 11-Pomlčky, 12. Takt dvojštvrťový, 13. Noty a 14. Dynamické znamienka. Učivo je vysvetlené v nasledujúcom videu - link je tu: https://youtu.be/ntoHAVHPrSw alebo video nižšie (je to to isté, len na mobiloch sa videá neukazujú, preto aj-aj).

rozklikni a prepíš si >

 kontakt: +421 (0)907 597 995 e-mail: alexandra.schmidtova@zussnv.sk  ©PhDr.Alexandra Schmidtová, PhD.