>DOMOV<       PRÍPRAVNÉ ŠTÚDIUM (PŠ) alebo PRÍPRAVNÁ HUDOBNÁ VÝCHOVA (PHV)
Dobrý deň, na tejto stránke nájdete učivo pre prípravný ročník hudobného odboru ZUŠ

❗️Od 19.týždňa - od 10.mája 2021 nastupujeme do ZUŠ PREZENČNE ❗️

    ??od 12.10. 2020 do 9.5.2021 sme vyučovali dištančne. Vyučovanie bolo online každý pondelok o 16:45


Úloha na 21. týždeň - (od 24.5.- 30.5.2021) ? 
Tento týždeň sa budeme pripravovať na postupovú písomku, ktorá bude dňa 31.5. v pondelok v rámci vyučovacej hodiny a bude pozostávať z učiva, ktoré sme preberali celý školský rok. Ide hlavne o pracovné listy a učivo v nich prebraté. Opakujte si ho tiež aj doma. Keďže deti pracovali celý rok usilovne ako včeličky, určite to dopadne výborne.. :)
Úloha na 20. týždeň - (od 17.5.- 23.5.2021) ? 
Úloha na 19. týždeň - (od 10.5.- 16.5.2021) ??‍♀️ ?? 

Úloha na 18. týždeň - (od 3.5.- 9.5.2021) ?
Online hodina: pondelok 3.5.2021o 16.45


Úloha na 17. týždeň - (od 26.4.-2.5.2021)? 
Online hodina: pondelok 26.4.2021o 16.45


Úloha na 16. týždeň - (od 19.4.-25.4.2021) ☂️
Online hodina: pondelok 19.4.2021o 16.45

 

Úloha na 15. týždeň - (od 12.4.-18.4.2021)?
Online hodina: pondelok 12.4.2021o 16.45
Video na vytlieskanie rytmického cvičenia z Pracovného listu č. 5: https://youtu.be/HkjtLPClWI0

 

Úloha na 13-14. týždeň - vrátane veľkonočných prázdnin (od 29.3.-11.4.2021) ?
Online hodina: pondelok 29.3.2021 o 16.45 - nasledujúca v pondelok 12.4.2021
Domáca úloha: stačí poslať oba pracovné listy, keďže sme už všetci vytlieskali rytmické cvičenie na hodine. Pozývame vás aj na online Jarný koncert ZUŠ Spišská Nová Ves s premiérou v stredu 31.3.2021 o 17:15 (pozrieť sa dá na youtube aj kedykoľvek potom). ZUŠ Smižany budú mať Jarný koncert po Veľkej noci.
PRIAMY LINK: https://youtu.be/6zOg9ymvePs 

 

 

Oddýchnite si a prajem vám radostné a požehnané Veľkonočné sviatky ?☀️
Úloha na 12. týždeň (od 22.3.-28.3.2021) ?
Online hodina: pondelok 22.3.2021 o 16.45

Hudobný zošítok: pieseň Zahrajte mi muzikanti strana 55 . Skúste si ju zahrať na hudobnom nástroji, návod je v nasledujúcom videu. Je to ťažšia pieseň, takže sa nemusíte strachovať, keď vám to hneď nepôjde.

Úloha na 11. týždeň (od 15.3.-21.3.2021) ⛅️ 
Online hodina: pondelok 15.3.2021 o 16.45
Téma vyučovacej hodiny: Hudobný zošítok strana 34 a 35
Vzhľadom k tomu, že hodina je online, nie je potrebné zasielať domáce úlohy, avšak, ak máte čas, zaslanie úloh je vítané z viacerých dôvodov: u detí je vidieť rýchlejší pokrok a osvojenie si hudobných  zručností. Postupne odburávajú budúci "stres" z vystúpenia, trémy, učia sa navýkom a trpezlivosti za účelom podania čo najlepšieho umeleckého výkonu. Kto môže, môže poslať rytmické cvičenie a pieseň
14 pracovných listov pdf na stiahnutie:

Úloha na 10. týždeň (od 8.3.-14.3.2021) ?
online hodina bola výnimočne v stredu 10.3.2021 o 17:00
nasledujúca hodina bude už v pravidelnom termíne: pondelok 15.3.2021 o 16:45
Preberané učivo: Hudobný zošítok str.33. Pieseň Kočka leze dírou - upraviť zápis rytmu, vedieť zaspievať a zahrať pieseň na hudobnom nástroji (tí, čo môžu a chcú). Pieseň je zároveň potrebné prepísať do notového zošita, aby sme sa už naučili notičky aj pekne písať ✏️ ? ? ?
Žiak by mal vedieť naspamäť, čo znamená p - (piano) - slabo, mf - (mezzoforte) - stredne silno
Pripájam video, kde je zahraná pieseň KOČKA LEZE DÍROU na klavíri, je to video pre staršie ročníky s príkladmi s hudobnou teóriou, ale nás bude zaujímať hudba. Prosím vypočujte si niekoľko krát tú pieseň, aby sa deťom dostala "do uší" a vedeli ju lepšie zaspievať a zahrať na hudobnom nástroji


Úloha na 9. týždeň (od 1.3.-7.3.2021)
Online hodina: pondelok 1.3.2021 o 16.45
Na hodine sme preberali na strane 32 pieseň Mamička drahá, naučili sme sa novú notu - polovú s bodkou a pokúsili sme sa vytlieskať rytmické cvičenie - všetko na strane 32. Ku koncu hodiny sme sa vrátili na stranu 30 a pokúsili sme sa podľa slabík vpísať rytmické hodnoty do prázdnych taktov, podľa nasledujúceho kľúča: Jedna slabika rovná sa jedna nota. A kedže za začiatku riadka je napísané číslo dva, v jednom takte musia byť dve doby. T.j. môžu tam byť len noty osminové a štvrťové: 4 slabiky = 4 osminové a 3 slabiky = 2 osminové a jedna štvrťová (príloha nižšie).
Domáca úloha: 1. podľa príloh nižšie si prosím prepíšte do zošítka učivo, prípadne len skontrolujte, keďže sme väčšinu stihli na hodine. 2. Deti si môžu vyskúšať na hudobnom nástroji zahrať pesničku, ktorú skomponovali a ak máte rodičia čas, môžete mi to poslať. Nie je to povinné.. 3. Pokúste sa vytlieskať rytmické cvičenie bez chýb. Tiež ak budete chcieť a môcť, budem rada každej nahrávke ?


Úloha na 7. a 8. týždeň (od 15.2.-28.2.2021 - vrátane jarných prázdnin)
Pieseň Fašiangy turíce zo strany 32 zaspievať a zahrať na hudobnom nástroji, vedieť kedy tlesknúť na prvú dobu, vedieť prečítať noty.
Na strane 30 hore podpísať noty.
Aj naďalej sa pokúšať vytlieskať rytmické cvičenie z minulej hodiny podľa "pr-vý dru-há" atď.

???

(Ďakujem za krásne videá pesničky Kúpil si pes topánočky, krásne ste aj spievali aj hrali, asi len dvaja ste neposlali, ste veľmi veľmi šikovní ??)
Online hodina: pondelok 15.2.2021 o 16.45
6. týždeň (od 8.2.-14.2.2021)
Online hodina: pondelok 8.2.2021 o 16.45
ÚLOHA do konca týždňa:
1: vedieť čítať noty v piesni Kúpil si pes topánočky na strane 27 a 28 podľa nasledujúceho vzoru (číslo pri note zatiaľ nemusia, ale už ho budeme evidovať, že k note patrí):
2. podľa nasledujúceho pracovného listu deti prepíšu rytmické cvičenie zo strany 27 do notového zošita. Podľa vzoru počítania "pr-vá" atď. sa na ďalšej hodine naučíme celé cvičenie vytlieskať (nešli nám ešte hlavne posledné dva takty, ktoré sú naozaj veľmi ťažké..):

3. deti sa pokúsia zahrať (a zaspievať) pieseň na zvonkohre alebo malom klavíriku. Noty už vedia. Rodičom, ktorým to nerobí problém, mi môžu poslať video (pochváliť sa?)
5. týždeň (od 1.2.-7.2.2021)
4. 2. 2021 (aktualizované)
PŠ začne od pondelka s prezenčným vyučovaním hudobného nástroja raz do týždňa 45 minút. Okrem dychových nástrojov a spevu. Tie budú dištančne. Viac info na oficiálnej stránke ZUŠ alebo facebooku ZUŠ. Podrobnosti sa dozviete od učiteľa hudobného nástroja, ktorý preberá úlohu triedneho učiteľa.

Teória pokračuje pondelok online o 16:45, len raz do týždňa

Úlohu z 5.týždňa mi posielať nemusíte, keďže sme mali online vyučovanie 2 x. Deti si môžu skúsiť zahrať pieseň "Pôjdeme my" na hudobnom nástroji a v pondelok mi môžu zahrať ??
Tento týždeň sme na oboch online hodinách preberali z Hudobného zošítka stranu 26 a 27.
Online hodina Bola: pondelok 1.2.2021 o 16.45 a streda 3.2.2021 o 17:0O
 4. týždeň (od 25.1.-31.1.2021)
Online hodina: pondelok 25.1.2021 o16.45:
Na hodine sme preberali stranu 23 a 24. Naučili sme sa spievať pieseň Padá biely sniežik. Doplnili sme noty a rytmus v piesni. Na strane 24 sme čítali noty v hornom cvičení a vytlieskavali. V dolnom cvičení bude potrebné doplniť noty - celé noty.

Domáca úloha:

1. Strana 23 Pieseň Padá biely sniežik - vedieť zaspievať a tlieskať na 2 doby (2x na jeden takt), doplniť noty v oboch riadkoch, aj rytmus. Potom si to môžete skontrolovať podľa nasledujúceho obrázku:
2. Vedieť pieseň zahrať na hudobnom nástroji a popri tom spievať - podľa nasledujúceho videa: POZOR, záver je iný ako na hodine
https://youtu.be/nZ8pMEmPjus 
3. Na strane 24 v hornom cvičení vedieť rýchlo čítať noty, potom ich podpísať a vytlieskať. Stredný riadok nerobíme. V spodnom riadku podpíšte noty - celé noty (prázdna hlavička). Následne si to skontrolujte podľa prílohy nižšie.

POŠLITE mi prosím - video so zahratou a zaspievanou pesničkou a vypracované oskenované obe strany Ďakujem
Úloha na 3. týždeň (od 18.1.-24.1.2021)
Online hodina: pondelok 18.1.2021 o16.45:
Na hodine sme preberali stranu 21 z Hudobného zošítka. Domáca úloha je: 1. vedieť pieseň zaspievať Orie šuhaj aj s opakovacím znamienkom, tj. niekoľkokrát za sebou. Najdôležitejšie je dodržať polovú pomlčku na dve doby (mlč, mlč) 2. vedieť pomenovať každú notu a podpísať ju ako sa volá (s cieľom pamätať si meno noty už trvale), 3. pokúsiť sa podľa videa naučiť sa pieseň hrať na detskom klavíriku alebo zvonkohre a poslať mi, pokiaľ sa Vám dá. 4. Naučiť sa písať polovú pomlčku - do notového zošita jeden riadok.

Pieseň Orie šuhaj je v nasledujúcom videu: 

https://youtu.be/N8UwQnQ590k

2.týždeň 2021 (od 11.1.2021-17.1.2021)
Online hodina: pondelok 11.1.2021 o16.45:
Na hodine sme preberali stranu 20 z Hudobného zošítka. Domáca úloha je: 1. vedieť pieseň zaspievať, 2. vedieť pomenovať každú notu a podpísať ju ako sa volá (s cieľom pamätať si meno noty už trvale), 3. pokúsiť sa podľa videa naučiť sa pieseň hrať na detskom klavíriku alebo zvonkohre (budem rada každému videu ako vám to ide ? ?)

Domáca úloha je v nasledujúcom videu:  https://youtu.be/eC2ugyjNEWg

Ako sme na hodine spomínali, môžete deťom zakúpiť výbornú knižočku s farebnými notami - prvý obrázok je titulná strana knižočky a druhý obrázok je jedna z piesní Kom Kom Kominár, ktorú si deti môžu skúsiť už aj zahrať (po rozkliknutí sa dá obrázok stiahnuť do PC). Ďakujem týmto Zuzke Cuníkovej, že ma na knižočku upozornila, je to aj pre mňa novinka ?


Vianočné prázdniny 52.-53 týždeň 2020 a 1.týždeň 2021 (od 21.12.2020-10.1.2021)??

Úloha na 51. týždeň (od 14.12.-10.1.2020)??
Nota c1 s.19 - pieseň Zima je, rytmické cvičenie s.18 dole.
Domáca úloha - s.19 podpísať noty a notu c1
Pieseň Rolničky - čítanie nôt a rytmických hodnôt, hra na hudobnom nástroji - zvonkohra, mini-klavír

>> utorok 15.12.2020 premiéra Vianočného koncertu ZUŠ ?

o 17:15 sledujte s nami, aj zo záznamu ? ? ? ?
Úloha na 50. týždeň (od 7.12.-13.12.2020)
- 7. 12.: online hodina o 16:45: Na online hodine sme na začiatku preberali stranu 22 pieseň Prišiel zas, Mikuláš: novú notu c1 a novú rytmickú hodnotu - polovú notu, ktoré sa v piesni objavia.
Následne sme sa vrátili na stranu 17 a cez obrázky sme sa naučili vytlieskať polovú notu.
Na strane 18 podpíšeme názvy nôt a v spodnom cvičení, ktoré je najťažšie z celej hodiny, bude potrebné podpísať čísla nad noty (rytmická hodnota na koľko sa počíta) a doplniť taktové čiary. Na ďalšej hodine sa to pokúsime vytlieskať. Deti môžu skúsiť aj samé.
Stiahnite si prosím pieseň Rolničky v jednoduchej úprave (našla som len v češtine, ale nám ide hlavne o melódiu) a pokúsime sa ju do Vianoc naučiť (obrázok rozkliknite a odporúčam tlačiť prílohy nie priamo z webu, ale najprv stiahnuť do PC a tlačiť odtiaľ)
Ak by ste mali doma detskú zvonkohru alebo ešte lepšie detské klávesy veľmi by nám to bolo nápomocné aj v budúcnosti

Úloha na 49. týždeň (od 30.11.-6.12.2020)
- 30. 11.: online hodina o 16:45: Na online hodine sme prebrali Hudobný zošítok strana 15 a 16 : priradiť melódiu k notám a počítať na 3 doby. Domáca úloha bude strana 15 a 16
Úloha na 48. týždeň (od 23.11.-29.11.2020)
- 23. 11.: online hodina o 16:45: Hudobný zošítok strana 13 a 14. Preberané učivo: Pieseň Bim, bam, bam: Štvrťová pomlčka (písanie, počítanie - mlč), rytmus štvrťových a osminových nôt na Tá, titi. Domáca úloha: Doplniť podľa vzoru nižšie obe strany a vedieť zatlieskať a zaspievať pieseň.
Úloha na 47. týždeň (od 16.11.-22.11.2020)
- 16. 11.: online hodina o 16:45: Hudobný zošítok strana 11 Kominár, doplnenie nôt - výška noty a správny rytmus. Vedieť pieseň zaspievať a zatlieskať. Vedieť noty "e, g, a", podpísať ich a skontrolovať podľa obrázka nižšie.
Úloha na 46. týždeň (od 9.11.-15.11.2020)
- 9. 11.: dnes bude online hodina o 16:45. Budeme preberať stranu 10 a 11 z Hudobného zošítka. Zároveň je tu už dnes pre Vás všetkých pozvánka na prvý online koncert v tomto roku, ktorý pripravila ZUŠ Spišská Nová Ves a bude v stredu 11.11.2020 o 17.00 LIVE na youtube kanáli školy (dá sa potom pozrieť aj zo záznamu). ? ? ?

???

? kliknite už teraz a pozrite upútavku?

? ??? LINK NA ONLINE KONCERT: ???https://youtu.be/zldbj4lYnzA

- 6. 11.: sľúbené videá sa mi nepodarilo cez týždeň dokončiť pre pracovnú zaneprázdnenosť, ale cez víkend verím, že ich tu dám. ďakujem za trpezlivosť
- 25.10.: každému žiakovi Základnej umeleckej školy v Spišskej Novej Vsi bol pridelený samostatný a vlastný e-mail, cez ktorý bude komunikovať s učiteľom na hudobnom nástroji a aj so mnou na hudobnej teórii. Je potrebné sa prihlásiť. Presný postup nájdete na oficiálnej stránke ZUŠ - odkaz tu rozklikni
Tiež mám nový mail: alexandra.schmidtova@zussnv.sk
Ide o aplikáciu G suite v službe gmail.com
Prihlasovacie údaje pre každého žiaka sa nachádzajú na tomto odkaze: TU
Prosím každého jedného žiaka, aby sa čo najskôr do služby prihlásil a napísal mi prvý kontaktný mail na môj nový mail vyššie. Následne vám odpíšem a môžeme začať komunikovať, posielať ďalšie úlohy už len cez tento mail, prípadne si dohodnúť konzultáciu online. Úlohy na 44. týždeň preto zadám až potom, ako sa mi prihlási väčšina žiakov. Ak budete mať problémy, napíšte, pokúsime sa to spoločne vyriešiť.
Úloha na 45. týždeň (od 2.11.-8.11.2020)
Online hodina sa uskutoční v pondelok 2. 11. 2020 o 16:45 cez Google Meet. Link Vám prišiel do mailu žiaka (pre žiakov ZUŠ SNV) alebo do gmailového účtu rodiča (ZUŠ Smižany). Preberaná látka - strana 9.Môžete si pozrieť krátke minutové videjko o vytlieskavaní zvieratok - str. 6 Hudobný zošítok:
Úloha na 44. týždeň (od 26.10.-1.11.2020)
Na online hodine sa preberala strana 8. D.ú. vedieť vytlieskať ovocia a vedieť priradiť noty k obrázkom (štvrťové sa tlieskajú pomalšie, osminové rýchlejšie)
Úloha na 43. týždeň (od 19.10.-25.10.2020)
V tomto týždni sa naučíme písať štvrťovú notu a dve osminové noty. Je to strana 7 dole a nasledujúce pracovné listy. Pripomeňme si, že nožičky musia byť napísané z pravej strany. Pracovné listy mi pošlite, ďakujem. Zopakujte si aj vytlieskať 6 zvieratiek zo strany 6 - na budúce sa totiž budeme učiť rozdiel medzi štvrťovou a osminovými notami v praxi... :))

Domáca úloha na 42.týždeň

Hudobný zošítok strana 6 a 7. Na strane 6 budeme vedieť vytlieskať 6 zvieratiek a na strane 7 sa pokúsime nakresliť presne na čiaru alebo do medzery (podľa predlohy) ceruzkou (resp. nie perom) hlavičky nôt.
Môžete mi to poslať na mesenger do pondelka 19.10. do 16:00
strany úlohy na stiahnutie ?
SEPTEMBER: Materiály - pracovné listy na stiahnutie - hudobné nástroje a noty, oboznámenie sa s nimi prostredníctvom kartičiek na vymaľovanie - výstup: zapamätať si ako sa daná nota alebo hudobný nástroj volá a ako vyzerá a znie
Október: Materiály - pracovné listy na stiahnutie - husľový kľúč, ďalšie hudobné nástroje, štvrťová a dve osminové noty, počítanie "pr-vá, dru-há"

 

Čo musí vedieť žiak Prípravného ročníka:
kontakt: +421 (0)907 597 995 e-mail: deseartsk@gmail.com / vhudba@gmail.com ©PhDr.Alexandra Schmidtová, PhD.