6. ročník

Úloha na 6. týždeň (od 8.2.-14.2.2021)
Téma vyučovacej hodiny: Učebnica 6. ročník - Kapitola 34-41, strana 34 až 39 - Skladatelia a hudba v období baroka (absolventská otázka)

Podľa nasledujúcich bodov dôkladne vypracujte preberané učivo. Do notového zošita perom (aj farebne môžete). Odpovede sú v učebnici. Všetky otázky sú súčasťou absolventského testu na budúci rok. Dajte si na vypracovaní záležať, odložte si to aj do budúceho roka. Vypracované pošlite.


Kapitola 34 - Skladatelia v období baroka


- Zaradenie umeleckého slohu do obdobia:
- Význam pojmu:
- Hudobné druhy baroka: (8)
- Traja najvýznamnejší skladatelia a čo hlavne skladali:
- Ďalší skladatelia barokovej hudby: (5)

 

 

Kapitola 35 - Hudba v období baroka


- Charakteristika baroka:
- Čo je typické pre hudbu
- Aké sú témy
- Aký je orchestrálny zvuk
- V čom spočívajú protiklady
- Čo nahradilo cirkevné tóniny?
- Krajina a mesto vzniku koncertu:
- O čo pôvodne v koncerte išlo
- Charakteristika barokovej duchovnej hudby:
- Strediská svetskej hudby:
- Náplň práce skladateľa:
- Rok a krajina vzniku operných divadiel
- Nástroje barokového orchestra:
- Sláčikové:
- Drevené dychové:
- Plechové dychové:
- Strunové:
- Iné:
- Funkcia dirigenta:
-Traja hlavní predstavitelia baroka:

Kapitola 36 - Baroková suita


Baroková suita (partita):
- Vysvetliť pojem
- Nástrojové obsadenie
- Vymenovať a opísať tance (názov, tempo, takt, charakter)
- Vypočuť 3 hudobné ukážky

Bach - Suita č. 1 G dur, BWV 1007 pre sólo violončelo (ukážka s. 36):
https://www.youtube.com/watch?v=QuIjnVyaZV4
Bach - Partita a mol pre sólo flautu BWV 1013 (ukážka s.36):
https://www.youtube.com/watch?v=1Km8140B7e4
Georg Friedrich HäNDEL: Vodná hudba - učebnica strana 36:
https://youtu.be/2Nj-wl6nl5o


Kapitola 37 - Sólová sonáta, triová sonáta

Vysvetliť pojmy a obsadenie v:
- Sonáta:
- Sólová sonáta:
- Triová sonáta:
- Vypočuť 2 hudobné ukážky

G.Ph. Telemann: Sonáta F dur - Vivace (ukážka s. 37):
https://www.youtube.com/watch?v=BgcewiYoRCE
Georg Friedrich Händel: Triová sonáta F dur, 1. časť - Allegro (ukážka s. 37):
https://www.youtube.com/watch?v=2hFy_ReRHk4

Kapitola 38 - Concerto grosso


- Vysvetliť pojem a počet časti:
- Ako sa volá skupina sólistov a v akom zložení hrajú:
- Ako sa volá orchester a v akom zložení hrá:
- Čo je to basso continuo a kto a ako ho hral:
- Ukážka zápisu strana 86

Kapitola 39 - Sólový koncert


- Vysvetli pojem a opíš časti
- Najčastejšie nástroje (4), ostatné nástroje (5)
-Vypočuť hudobnú ukážku

J.S.Bach: Koncert pre husle a orchester E dur, 1. časť - Allegro (ukážka s. 38):
https://www.youtube.com/watch?v=Qx6hUo-kYJ0

Kapitola 40 - Oratórium


- Vysvetliť pojem (a rozdiel oproti opere):
- Pomenovanie a úloha “rozprávača”:
- Priebeh oratória:
-Vypočuť hudobnú ukážku:

Georg Friedrich Händel: Mesiáš - úvodné takty časti Hallelujah (ukážka s. 39):
https://www.youtube.com/watch?v=VI6dsMeABpU

Kapitola 41 - Kantáta


- Vysvetliť pojem (a rozdiel oproti oratóriu):
- Názov duchovnej a svetskej kantáty:
- Bachove kantáty (počet, najnámejšie):
-Vypočuť hudobnú ukážku: od 1.07 spev

J.S.Bach: Kantáta Magnificat - úvod 3. časti Quia respexit humilitatem (ukážka s. 39, od 1:07 spev):
https://youtu.be/pLpXxYjIVbs
kontakt: +421 (0)907 597 995 e-mail: alexandra.schmidtova@zussnv.sk  ©PhDr.Alexandra Schmidtová, PhD.