6. ročník v ZUŠ: Hudobná teória

Úloha na 17. týždeň - (od 26.4.-2.5.2021)? 
Teória je tento týždeň stále dištančne
Téma vyučovacej hodiny: Pracovné listy: skladatelia, noty opakovanie
Vypracujte kvíz o skladateľoch a príklady z nôt - 2 pracovné listy nižšie. Výsledky z nôt si skontrolujte podľa videí dole.
Verím, že mi tieto úlohy ukážete budúci týždeň už v škole ☺️ Keď bude Spišská v ružovom pásme, ideme budúci týždeň do školy aj na teorku. Informáciu zverejním TU najneskôr v sobotu 1. mája. Ak nie, úlohy pošlete cez víkend

Videá s riešeniami:
https://youtu.be/ZEtF70f3rKQ
https://youtu.be/tUucnfQBmHg
https://youtu.be/pVwc5MMx0pI

? ? ? ? ?

kontakt: +421 (0)907 597 995 e-mail: alexandra.schmidtova@zussnv.sk  ©PhDr.Alexandra Schmidtová, PhD.