6. ročník v ZUŠ: Hudobná teória

Úloha na 16. týždeň - (od 19.4.-25.4.2021) ☂️
Téma vyučovacej hodiny: 
Vokálno-inštrumentálna hudba, Melodráma, Skladatelia a Hudobné pojmy 2.časť, učebnica strana 59-61  a 86, kapitoly 67-69 a 89
Úlohy: TEST ?
a) vymenuj 4 vokálno-inštrumentálne druhy romantizmu:
b) aké využitie mala v romantizme omša?
c) opíš hudobný druh romantizmu - melodrámu:
d) napíš troch skladateľov melodrámy
e) popíš tzv. národné školy
f) Mocná hŕstka (Magučaja kučka) sa o čo usilovala a kde?
g) prepíš tabuľku so skladateľmi: raného romantizmu, novoromantizmu (o čom bol), klasicko-romantickej syntézy (o čom bola), neskorého romantizmu
h) prepíš tabuľku so skladateľmi národných škôl
Nádherný husľový koncert fínskeho skladateľa Jeana Sibeliusa -▶️ https://youtu.be/J0w0t4Qn6LY - hudba severských národov ⬅️ TOPKA

??

2. Naučme sa ďalšie Hudobné pojmy z kapitoly 89. Pokračujeme v ďalších 7 . Prepíšte ich do zošita a popri prepisovaní sa ich môžete naučiť


? ? ? ? ?

kontakt: +421 (0)907 597 995 e-mail: alexandra.schmidtova@zussnv.sk  ©PhDr.Alexandra Schmidtová, PhD.