Hudobná teória: 6. ročník v ZUŠ
Úloha na 15. týždeň - (od 12.4.-18.4.2021)?
Téma vyučovacej hodiny: 
Tvorba pre klavír: Capriccio, Nocturno, Pieseň bez slov, Prelúdium a Impromptu a Hudobné pojmy 1.časť, učebnica strana 59-61  a 86, kapitoly 61-66 a 89
Úlohy:
1. Romantizmus je storočím klavíra. Až v romantizme sa vynašiel taký klavír, ako ho poznáme dnes. Umelci boli jeho zvukom fascinovaní. Preto niet divu, že najkrajšie skladby pre klavír vznikli práve v 19. storočí, v romantizme. Skladatelia komponovali tieto nové hudobné druhy pre klavír. Úloha:prepíš text do notového zošita - okrem nôt - popri prepisovaní čítaj a uč sa text s porozumením:

 

Pri učení a prepisovaní si vypočuj nasledujúce hudobné ukážky:
F. Chopin: Etuda pre klavír op. 10 č. 3 E dur (hrá E. Kissin): https://youtu.be/bwXvroy1FS0
N. Paganini: 24 sólo capriccií pre husle op. 1 - Capriccio a mol č. 24 (hrá David Garrett): https://youtu.be/CjDz-r65xUU
F. Chopin: Nocturno č. 2 op. 9 hrá (E. Kissin): https://youtu.be/XXMpznTrQdg
F. Mendelssohn-Bartholdy: Piesne bez slov op. 62 č. 6: https://youtu.be/l3A25k8Gx7g
F. Chopin: Prelúdium Des dur č. 15 op. 28: https://youtu.be/C6_xSIblNHY

?

 2. Postupne sa ideme naučiť Hudobné pojmy z kapitoly 89. Najprv prvých 7 . Prepíšte ich do zošita a popri prepisovaní sa ich môžete naučiť

? ? ? ? ?

kontakt: +421 (0)907 597 995 e-mail: alexandra.schmidtova@zussnv.sk  ©PhDr.Alexandra Schmidtová, PhD.