5. ročník v ZUŠ: Hudobná teória

Úloha na 16. týždeň - (od 19.4.-25.4.2021) ☂️
Téma vyučovacej hodiny:  Bedřich Smetana a Hudobné pojmy 2, učebnica strana 58-59 a 82, kapitoly 62 a 85
Úlohy:
1. Bedřich Smetana je zakladateľ českej národnej hudby a tak všetko napísané v kapitole 62 je dôležité. Prepíš kapitolu, nauč sa a pošli. Popri tom si vypočuj jeho slávne dielo (v učebnici na s. 59):
Bedřich Smetana - Zbor (má to len 3 minúty) z prvého dejstva opery Predaná nevesta: https://youtu.be/Na6piObEzws
2. Oboznámime sa s ďalšími Hudobnými pojmami z kapitoly 85. Prepíšte do zošita ďalších 10 a popri písaní sa ich môžete naučiť alebo zopakovať:

? ? ? ? ?

kontakt: +421 (0)907 597 995 e-mail: alexandra.schmidtova@zussnv.sk  ©PhDr.Alexandra Schmidtová, PhD.