Hudobná teória 4. ročník

Kapitola 1 a 2 z učebnice - otázky: