4. ročník v ZUŠ: Hudobná teória

Úloha na 16. týždeň - (od 19.4.-25.4.2021) ☂️
Téma vyučovacej hodiny:  L. van Beethoven a Hudobné názvoslovie 2.časť, učebnica strana 52-53 a 76, kapitoly 68 a 99
Úlohy:
1. Keďže nás čaká absolventský test, zopakujeme si najprv INTERVALY. Na youtube som našla výborné video žiakov ZUŠ, ktorých síce nepoznám, ale úplne polopate vysvetlili intervaly. Pozrite si ho a skúste vypracovať nasledujúci test, ktorý vymysleli tiež títo žiaci a výsledky uverejnia v ich ďalšom videu. Samozrejme si ho potom pozrieme aj my.
Intervaly budú na absolvenstskom teste, tak pozorne pozerajme: VIDEO: https://youtu.be/FfvMacn4S3o
A tu je?  TEST Z VIDEA ? - nebudem ho známkovať, ale pokúste sa ho urobiť a poslať
2. Prepíšeme ďalších 17 Hudobných pojmov zo s.99 a vypočujeme si 2 diela Ludwiga van Beethovena: Osudovú symfóniu a s Ódou na radosť (Európska hymna), v učebnici na str. 53 sú notové ukážky. Linky sú nižšie. Nezabudni si celú kapitolu 68 prečítať a zapamätať.

L. van Beethoven: Symfónia č. 5 c mol op.67 " Osudová" - motív: https://youtu.be/rRgXUFnfKIY
L. van Beethoven:Symfónia č. 9 s Ódou na radosť (od 3. minúty): https://youtu.be/yf2rbcrZzDQ


? ? ? ? ?

kontakt: +421 (0)907 597 995 e-mail: alexandra.schmidtova@zussnv.sk  ©PhDr.Alexandra Schmidtová, PhD.