Hudobná teória: 4. ročník v ZUŠ
Úloha na 15. týždeň - (od 12.4.-18.4.2021)?
Téma vyučovacej hodiny:  Vokálna hudba a Hudobné názvoslovie 1.časť, učebnica strana 50-51 a 76, kapitoly 63-67 a 99
Úlohy:
1. prepíš do zošita (alebo si urob poznámky) kapitoly 63 až 67: Vokálna hudba, Spev a spevácke hlasy, Spevácky zbor, Zbormajster, Pieseň. Čítaj s porozumením a zapamätaj si učivo.

 

2. Postupne sa ideme učiť aj Hudobné pojmy zo strany 99. Teraz to bude prvých 17. Najlepšie sa učí prepisovaním do zošita:

3. Ďalšie otázky z absolventského testu. Na tomto si daj záležať, aby si to mal správne:

Všetky 3 úlohy pošli.

? ? ? ? ?

kontakt: +421 (0)907 597 995 e-mail: alexandra.schmidtova@zussnv.sk  ©PhDr.Alexandra Schmidtová, PhD.