3. ročník v ZUŠ: Hudobná teória

Úloha na 16. týždeň - (od 19.4.-25.4.2021) ☂️
Téma vyučovacej hodiny:  Štvorštvrťový takt a Hudobné pojmy 2. časť , učebnica strana 50 a 84, kapitola 32
Úlohy:
1. Nauč sa vytlieskať rytmické cvičenie zo Zelenej knižky na strane 50: Štvorštvrťový takt. Pre väčšinu z vás to bude ľahké, som si istá, ale predsa pre kontrolu si pozrite nasledujúce video, kde je návod, ako na to. Keď to už budete vedieť, poproste niekoho, aby vás nahral a pošlite mi to. Kto nemôže, vytlieskate mi to v škole ?
Nezabudnite počítať "pr-vá, dru-há atď."... teším sa ??
 VIDEO: https://youtu.be/1Mif_YuSjwQ
Potom doplň aj spodné cvičenie na strane 50, namiesto rytmického diktátu alevyplň tie 4 takty notami a pomlčkami, aby to bolo správne.
2. Pokračujeme v Hudobných pojmoch zo str. 84. Naučíme sa (zopakujeme si) ďalších 9 pojmov. Najlepšie sa naučíme prepisovaním..

2. Intervaly sú veľmi ťažká téma, v škole si to vysvetlíme raz-dva šup..., avšak v piatich taktoch urobiť 3 chyby! ? Takže ešte raz: skontroluj intervaly podľa kapitoly 31 a napíš ich ešte raz a pošli. NEZABUDNI NA KRÍŽIKY ♯ ♯ ♯ ♯ ♯ ♯

???

? ? ? ? ?

kontakt: +421 (0)907 597 995 e-mail: alexandra.schmidtova@zussnv.sk  ©PhDr.Alexandra Schmidtová, PhD.