Hudobná teória: 3. ročník v ZUŠ
Úloha na 15. týždeň - (od 12.4.-18.4.2021)?
Téma vyučovacej hodiny:  Základné intervaly (od G a D) a Hudobné pojmy 1. časť , učebnica strana 48-49 a 84, kapitoly 31
Úlohy:
1. Naučili sme sa už intervaly od tónu C a ideme ďalej.. dnes to bude od tónu G (podľa stupnice G dur) a od tónu D (podľa stupnice D dur). Prepíš do zošita stranu 48 - intervaly od G a nauč sa ich.

2. Vypracuj do knižky stranu 49 hore - Intervaly od D a skontroluj podľa nápovedy v prílohe. Nauč sa všetkých 8 intervalov od D. Všimni si, že máme vrchné aj spodné intervaly (na strane dole).
3. Doplň intervaly (napíš to do zošita).
4. Postupne sa naučíme Hudobné pojmy zo strany 84. Sú po taliansky. Prepíšeme si do zošita prvých 8. Tieto:

Popri tom si môžete vypočuť koncert:
Koncert Art School ZUŠ Smižany - Mladí hudobníci z 9.4.2021:  https://youtu.be/OloQlc--6gM

? ? ? ? ?

kontakt: +421 (0)907 597 995 e-mail: alexandra.schmidtova@zussnv.sk  ©PhDr.Alexandra Schmidtová, PhD.