2. ročník v ZUŠ: Hudobná teória

Úloha na 16. týždeň - (od 19.4.-25.4.2021) ☂️
Téma vyučovacej hodiny:  Spevné hlasy + druhy zborov a Hudobné pojmy 2. časť, učebnica strana 49 a 84, kapitoly 36
Úlohy:
1. Prepíš do zošita kapitolu 36 a nauč sa, ako sa volajú hlasy a zbory v hudbe
2. Pokračujeme v učení Hudobných pojmov zo strany 84. Prepíšeme do notového zošita ďalších 7 pojmov a popri písaní sa ich naučíme alebo zopakujeme:

? ? ? ? ?

kontakt: +421 (0)907 597 995 e-mail: alexandra.schmidtova@zussnv.sk  ©PhDr.Alexandra Schmidtová, PhD.