Hudobná teória: 2. ročník v ZUŠ
Úloha na 15. týždeň - (od 12.4.-18.4.2021)?
Téma vyučovacej hodiny:  Durové stupnice do 4 béčok a Hudobné pojmy 1. časť, učebnica strana 44-47 a 84, kapitoly 31-34
Úlohy:
1.Pokračujeme v stupniciach.. Na dnešnej hodine sú to durové stupnice s béčkami: F dur, B dur, Es dur, As dur. Budeme to ešte veľa krát opakovať aj v škole. Skúste si sami vypracovať v učebnici kapitoly: 31 až 34. Naučte sa, ako idú tie 4 stupnice za sebou a ktorá má koľko béčok. Na záver si to skontrolujte podľa nasledujúcich príloh. Pošlite.

2. Naučíme sa postupne aj Hudobné pojmy, ktoré sú na konci knihy na strane 84. Prepíšeme do notového zošita prvých 7 pojmov a popri písaní sa ich naučíme, niektorí len zopakujete, lebo to už viete, však? ?

Popri tom si môžete vypočuť koncert:
Koncert Art School ZUŠ Smižany - Mladí hudobníci z 9.4.2021:  https://youtu.be/OloQlc--6gM 

? ? ? ? ?

kontakt: +421 (0)907 597 995 e-mail: alexandra.schmidtova@zussnv.sk  ©PhDr.Alexandra Schmidtová, PhD.