Téma vyučovacej hodiny: Štvrťová nota s bodkou a Takt dvojštvrťový, kapitola 63 a 64, strana 43
VIDEO S RYTMICKÝM CVIČENÍM: https://youtu.be/A_-JN5IB9YU
Téma vyučovacej hodiny: Polová nota s bodkou a Takt trojštvrťový kapitola 60 a 61, strana 41
Úloha:
- kapitola 60 (strana 41): prepísať do notového zošita a vedieť, že polová nota s bodkou sa počíta na 3 doby
- kapitola 61 (strana 41): doplniť taktové čiary a nad každú notu napísať číslo, na koľko sa počíta. Vyskúšaj, či by si nevedel/a aj vytlieskať, skontroluj podľa videa: https://youtu.be/I_f60kpQIzY ??
Téma vyučovacej hodiny:  knižka kapitoly: 49, 50 a 51, učebnica strana 36 a 37

Rozklikni 

Téma vyučovacej hodiny: Takt dvojštvrťový kapitola 52, strana 37
Podľa nasledujúceho videa https://youtu.be/2skcNyZZddQ vytlieskaj rytmické cvičenie z knihy. Verím, že mi ho zatlieskaš budúci týždeň už v škole ☺️ Keď bude Spišská v ružovom pásme, ideme budúci týždeň do školy aj na teorku. Informáciu zverejním TU najneskôr  v sobotu 1. mája
Úloha:

Rozklikni 

Úloha:

Rozklikni 

Téma vyučovacej hodiny: Basový kľúč, kapitoly 57, 62 dole a 66, učebnica strany 39, 42 a 44
Okrem husľového kľúča sa v hudbe používa aj basový kľúč. Dnes sa ho naučíme ?
Domáca úloha:
Pozri si pozorne nasledujúce video (nižšie). Je v ňom ukázané, ako sa píše basový kľúč a dve dôležité noty “malé f” a “c1”. Sú v ňom aj kapitoly z učebnice, tak sa ich môžeš popri videu naučiť a vpísať do knižky. Basový kľúč je ťažký (tak hovoria deti, podľa mňa je ľahučký ?) a budeme sa mu venovať v každom ďalšom ročníku teórie.
Je potrebné vedieť písať a čítať noty od “malého c” po “e1”. Postupne sa to učme, bude to na každej písomke v každom ročníku.. ? Na záver videa je test. Môžeš sa učiť noty aj podľa neho.
Pošlite mi prepísané noty do notového zošita z testu zo záveru videa (môžete aj noty označené veľkým písmenom “H” a “A”, to budeme brať až na budúci rok, ale napísať si ich môžeme už teraz) a pripíšte či si myslíte, že sa to naučíte, že to proste nie je až také ťažké, proste “v poho” ? ?

 Téma vyučovacej hodiny: Dychové nástroje drevené a plechové, Hudobné pojmy a Takt štvorštvrťový, učebnica strany 25, 28 a 29, kapitoly 35, 39-42
Simpsonovci hrajú v kapele: ktoré nástroje poznáš?
Domáca úloha:
podľa príloh nižšie vpíšte do učebnice hudobné nástroje (kap.35 a 40), Hudobné pojmy z kapitoly 39 si prepíšte do zošita. Doplňte príklady v kapitole 41 a 42: sám/a. Kapitoly z učebnice pošlite oskenované. Ďakujem
Popri tom si vypočujte videá (pod prílohami)

 

- Krátka hudobná ukážka na staccato a legato - kapitola 39: najprv sa hrá staccato (krátko, “skackato”) a potom legato (viazane, plynule):

- Pozrite si rozprávku - Disneyovku Fantasy 2000 (12 minút), kde je použitá Gershwinova hudba Rapsody in Blue: https://youtu.be/ie-TS-BitnQ
Dychové nástroje v ozajstnom orchestri: https://youtu.be/zEydzyTyXJETéma vyučovacej hodiny: Noty s béčkami a Stupnica F dur, učebnica strana 30 až 33, kapitola 43 až 45
Učivo aj domáca úloha je v nasledujúcej prezentácii. Verím, že sa Vám to podarí otvoriť.
Noty s béčkami - Prezentácia ⬅️
V prezentácii sú použité aj nasledujúce prílohy:

      

Téma vyučovacej hodiny: Noty s krížikami a Stupnica G dur, učebnica strana 26 až 28, kapitola 37 a 38
Úloha:
1. Podľa vzoru nižšie napíš všetko do knižky. Môžeš aj farebnými ceruzkami, dovoľujem 
2. Do notového zošita prepíš noty od cis1 po cis2 a Stupnicu G dur. 

Téma vyučovacej hodiny: Stupnica C dur, akord, učebnica strana 23 a 25, kapitola 32 a 36
Úloha:
1.Napíš do knižky ceruzou stupnicu C dur v kapitole 32 a 36 - najprv sám a potom si to skontroluj a doplň podľa nasledujúcich príloh:

          

2.  Učivo je vysvetlené aj v nasledujúcom pracovnom liste, na konci sú dve úlohy, tak ich vypracujte, verím, že to hravo zvládnete ?
3. Prikladám aj videjko, je síce druhácke (budeme to preberať na budúci rok), ale je to tiež stupnica C dur, trošku viac informácií o nej, tak môžete si ho pozrieť a dozvedieť sa niečo viac: https://youtu.be/Y4_EDEAZZGc

Téma vyučovacej hodiny: Noty c2 až c3, učebnica strana 24, kapitola 34
Na minulej hodine sme sa učili písať noty na pomocných čiarach POD notovou osnovou (noty “malé” g,a,h), tento týždeň sa naučíme písať noty na pomocných čiarach NAD notovou osnovou. Je to veľmi ľahké, potrebuje to len “tréning”.
Jednu vec si ale nesmieme pliesť už od začiatku: NOŽIČKA je pri notách c2-c3 Z ĽAVEJ STRANY! Všimnime si to na celej strane 24
Domáca úloha: pošlite 2 oskenované strany z úlohy “po prvé” a “po tretie”
1. Podľa nasledujúceho vzoru sa pokúsime naučiť napísať do notového zošita noty na pomocných čiarach: a2, h2 a c3
2.Bolo by super ?, keby ste sa naučili noty c2-c3 ako sa volajú a kde sa nachádzajú v notovej osnove. Vlastne, len slovne opisujete, kde sa nota nachádza. V škole by som vás skúšala takto (to si zopakujeme až v škole, ale môžete sa už potrénovať ?):
c2 - sa nachádza v notovej osnove v druhej medzere zhora d2 - sa nachádza v notovej osnove na druhej čiare zhora e2 - sa nachádza v notovej osnove v prvej medzere zhora f2 - sa nachádza v notovej osnove na prvej čiare zhora g2 - sa nachádza hneď nad notovou osnovou a2 - sa nachádza na prvej pomocnej čiare zhora h2 - leží na prvej pomocnej čiare zhora c3 - sa nachádza na druhej pomocnej čiare zhora
3. Podľa naučeného vypracujte príklady na strane 24

Ďakujem rodičom za pomoc❄
Úloha na 5. týždeň. Téma: Kap. 27 Hudobné pojmy (str.20) a Kap. 29 Noty "malé" g-h (str.21)
Video som akosi už nestihla natočiť, mrzí ma to, ale možno sa mi podarí do konca týždňa. Každopádne som sa pokúsila učivo vysvetliť vpísaním priamo do knižky, a tak prosím rozkliknite nasledujúce 2 obrázky a deti nech prepíšu všetko krasopisne do knižky. Popri tom sa to môžu naučiť.
1. Oskenované mi prosím pošlite nasledujúce 2 strany: 
2. Do notového zošita sa naučíme ceruzou písať noty "malé" h, "malé" a, "malé" g podľa kapitoly 29. Noty sú na tzv. pomocných čiarach, preto je písanie tak trochu "nemotorné". Ale dá sa vytrénovať, ako všetko..?  Podľa tohto vzoru mi to prosím potom tiež pošlite oskenované:
Ďakujem za pomoc rodičom ?
 Tento týždeň pokračujeme v téme OSMINOVÉ NOTY. Domáca úloha je kapitola 25 TAKT DVOJŠTVRŤOVÝ na strane 19 a kapitola 28 TAKT TROJŠTVRŤOVÝ strana 21.
Pozrite si pokračovanie videa z minulého týždňa o osminových notách na tomto linku:  https://youtu.be/CwS4dJBCSNA

Cieľom tejto témy je vedieť vytlieskať a správne pri tom vyslovovať slabiky "pr-vá dru-há" v dvojštvrťovom takte a "pr-vá dru-há tre-tia" v trojštvrťovom takte. Všeobecne vo svete sa do tretieho až štvrtého ročníka na hudobných školách hodnotí hlavne to, či vie dieťa RYTMUS. Tak poďme sa ho naučiť správne ? 
Domáca úloha: obe cvičenia je potrebné očíslovať - deti môžu skúsiť najprv samé a až potom skontrolovať podľa videa a doplniť taktové čiary. Následne by to mali vedieť vytlieskať. Budem veľmi rada, ak Vás to nezaťažuje, poslať mi aj video alebo audio nahrávku. Len tak totiž môžem skontrolovať, či je náš prváčik na správnej ceste stať sa hudobníkom? Ak by ste mali s tým  problém, samozrejme sa to chápe. Nikto z nás si toto dištančné vzdelanie nevybral dobrovoľne..
Ďakujem za pomoc rodičom
Úloha na 3. týždeň. Téma: Kap. 24 Nota a pomlčka osminová, str. 19
Pozrite si nasledujúce video, kde je učivo vysvetlené: https://youtu.be/yOp0wFiV5B0
Úloha na zaslanie (úloha sa počíta už do druhého polroka): 1. pozrite si pozorne video, 2. vpíšte do knihy ceruzkou všetko, čo je vo videu, oskenujte a pošlite, 3. odpovedzte na nasledujúce otázky (odpovede napíšte do notového zošita a oskenované pošlite): a) na koľko sa počíta jedna osminová nota a osminová pomlčka? b) akým číslom budeme označovať jednu osminovú notu a jednu osminovú pomlčku? c) na koľko sa počítajú dve osminové noty? d) čím sú spojené dve osminové noty? e) ako počítame osminové noty pri vytlieskavaní?
Kapitola 16 je vysvetlená v nasledujúcom videu, ale najprv si ju vypracujte sami a podľa videa len skontrolujte ?: https://youtu.be/ER72tsvwyYE
Ďakujem pri videách za lajk, odber, prípadne komentáre ?
Domáca úloha na tento týždeň je Kapitola 11., Pomlčky, 12. Takt dvojštvrťový, 13. Noty a 14. Dynamické znamienka. Učivo je vysvetlené v nasledujúcom videu - link je tu: https://youtu.be/ntoHAVHPrSw alebo video nižšie (je to to isté, len na mobiloch sa videá neukazujú, preto aj-aj). Keď to už budete vedieť, tak to podľa videa prepíšte do knižky a pošlite. Rytmické cvičenia, ak budú mať rodičia čas, môžete nahrať akovideo alebo audio a poslať mi. Ak nemôžete, vyskúšam vás v škole.
Knižka kapitola 5 strana 6 + kapitola 6 strana 7 - NOTY c1 až c2
Na strane 6 máme noty od c1 po c2. Je ich osem: c1, d1, e1, f1, g1, a1, h1, c2. Pokúsime sa noty prepísať do notového zošita - presne akoby obkresliť. Musia byť presne na tej čiare na akej majú byť, alebo ležať presne v tej medzere v akej majú byť (pripomeňme si, že máme 5 čiar a 4 medzery notovej osnovy). Potom tam je nota c1, ktorá má takzvanú "pomocnú čiaru" a nachádza sa pod notou osnovou. Skúste sa postupne tieto noty učiť kde sa píšu. Na domácu úlohu vypracujte stranu 7 a pošlite mi ju.
V knižke z 1. ročníka strana 5 a strana 10 si prepíšte podľa vzoru nižšie a naučte sa, na koľko dôb sa ktorá nota a pomlčka počíta. Niektorí to už máte, keďže mám viac skupín, ale proste, je potrebné to vedieť. Ako príloha je tu niekoľko pracovných listov na stiahnutie na precvičenie pomlčiek. Ak budú mať rodičia čas môžu mi to poslať mailom alebo cez messenger, alebo mi to môžete doniesť osobne v čase vašejhodiny hudobnej teórie. Som v triede.. Rozkliknite obrazky:

Učivo + domáce úlohy

Na dnešný týždeň budete mať 3 pracovné listy, veľmi ľahké, nebojte sa. Poprosím rodičov, aby ich vytlačili - verím, že to nebude veľký problém. Ďakujem. Odporúča sa prílohy najprv stiahnuť do počítača a až tak tlačiť.
Teším sa na oskenované a zaslané 3 strany na môj školský mail, v predmete označený týždňom 49.
Domáca úloha je z knižky strana 13-15. Ide o kapitoly: 15-19 (rolujte)
Kapitola 15 je vysvetlená v nasledujúcom videu: https://youtu.be/-tOUz-V71yU Ďakujem pri videách za lajk, odber, prípadne komentáre ?
Kapitola 16 sú Sláčikové nástroje, doplňte si prosím nasledovné: HUSLE, VIOLA, VIOLONČELO, KONTRABAS.
Kapitolu 17 a 18 skúste vypracovať sami.
POŠLETE MI PROSÍM VŠETKY 3 STRANY OSKENOVANÉ - ďakujem rodičom za pomoc ?
12.10.2020 pondelok: Pozrite si krátke video, ako napísať husľový kľúč a pokúste sa ho správne napísať do zošita a správne vyplniť pracovné listy nižšie (rodičia môžu vytlačiť, ďakujem)

Poprosím stiahnuť nasledujúcich 11 strán pdf, na ktorých je celá učebnica 1. ročníka v stiahnutej podobe ?

Čo musí žiak prvého ročníka vedieť: ?
Prečítajte a naučte sa čo je zvuk a tón (rozkliknite obrázok):

Následne si urobte test, či ste tomu porozumeli (rozkliknite obrázok):

Naučme sa písať husľový kľúč - rozklikni pracovné listy a ak máte doma tlačiareň, možte poprosiť rodičov, aby ich vytlačili a môžete trénovať podľa predpísaných vzorov ? Na hodine mi môžete ukázať výsledok ?
Pracovné listy na stiahnutie: ? 
kontakt: +421 (0)907 597 995 e-mail: alexandra.schmidtova@zussnv.sk  ©PhDr.Alexandra Schmidtová, PhD.