1. ročník v ZUŠ: Hudobná teória

Úloha na 18. týždeň - (od 3.5.- 9.5.2021)? 
Teória je tento týždeň stále dištančne. Ak bude Spišská v ružovom pásme, bude teória už prezenčne.
Téma vyučovacej hodiny:  Marhuľkova ? knižka kapitoly: 49, 50 a 51, učebnica strana 36 a 37
Vypracuje obidve strany do knižky (rytmické cvičenie kapitola 52 ste mali v minulom týždni).
Kapitolu 50 si prepíšte aj do notového zošita. Naučte sa písať stupnicu C dur a G dur naspamäť.
Kapitola 51 BICIE NÁSTROJE - zober si ✏️ a napíš: BUBON, TRIANGEL, ČINELY, TYMPANY nauč sa ich naspamäť. Na konci strany sú videá, tak si popočúvajte, aký zvuk nástroje vydávajú.
Nakoniec si to všetko skontrolujte podľa príloh:

 

ČINELY: ?.

TRIANGEL: ?

TYMPANY: ?

VEĽKÁ BUBON: ? (od 45 sekundy)

MALÝ BUBON: ?

? ? ? ? ?

kontakt: +421 (0)907 597 995 e-mail: alexandra.schmidtova@zussnv.sk  ©PhDr.Alexandra Schmidtová, PhD.