1. ročník v ZUŠ: Hudobná teória
Úloha na 16. týždeň - (od 19.4.-25.4.2021) ☂️
Téma vyučovacej hodiny: Poltón - celý tón a podpísanie nôt, učebnica strana 35, kapitola 48
Úloha č. 1:
Pozrite si krátke video o téme POLTÓN a CELÝ TÓN. Napíšte do notového zošita, ČO JE TO poltón a celý tón? Uveď aspoň jeden príklad na poltón a celý tón. Prečítaj si aj kapitolu 48 v knižke
VIDEO: https://youtu.be/jmrE66eQYhU 
Úloha č.2:
Prepíš do notového zošita noty? a napíš ako sa volajú. Nezabudni dať číslo...