Hudobná teória: 1. ročník v ZUŠ
Úloha na 15. týždeň - (od 12.4.-18.4.2021)?
Téma vyučovacej hodiny: Hudobné pojmy a Odrážka, učebnica strana 33 a 34, kapitoly 46 a 47
Úloha:
1. prepíš do notového zošita Kapitolu 46 (str.33) Hudobné pojmy - nauč sa ich + vymaľuj si obrázok

2. Kapitola 47 ODRÁŽKA - prečítaj si poučku čo je odrážka - Odrážka ruší platnosť krížikov a béčok - , prepíš do zošita a nauč sa ju.
- vyplň celú stranu podľa obrázka nižšie:

- a napíš do zošita odrážku ku každej note od c1 po c2 podľa nasledujúceho vzoru:

Popri tom si môžete vypočuť koncert:
Koncert Art School ZUŠ Smižany - Mladí hudobníci z 9.4.2021:  https://youtu.be/OloQlc--6gM


? ? ? ? ?

kontakt: +421 (0)907 597 995 e-mail: alexandra.schmidtova@zussnv.sk  ©PhDr.Alexandra Schmidtová, PhD.